Strange norwegian food habits + a little taste of Italy
& some drawings from my everyday life.

torsdag 26. april 2012

Doodle Swap !
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar